_______________________

 

 

             

 

Ο Υπεύθυνος Σπουδών του Πολυχώρου ΚΙΒΩΤΟΣ Νίκος Γαλάνης

θα συμμετέχει στο DeaFestival 2019, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα:
«Ψυχολογία: Το μέσο για την ορθή αντίληψη της ζωής μας μέσα
και έξω από την Κοινότητα των Κωφών»

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________