_______________________

 

 

             

 9ο Πανελλήνιο και 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο,
 της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.
 

Ο Υπεύθυνος Σπουδών του Κέντρου μας κ. Νίκος Γαλάνης πραγματοποίησε διάλεξη
στο 9ο Πανελλήνιο και 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.
 Το συνέδριο διεξήχθη στις 31 Μαΐου
στην Καλαμάτα, με θέμα: "Εκπαίδευση και Έρευνα: Αναγκαιότητα στην Ανακουφιστική Φροντίδα" 
με τη συμμετοχή της Ε.Ε.Α.Π.Α.Φ. σε στρογγυλό τραπέζι. Τον κ. Γαλάνη συνόδευσαν 
για τη διερμηνεία της διάλεξής του, δύο ασκούμενοι σπουδαστές του Πολυχώρου ΚΙΒΩΤΟΣ 
από το τμήμα Διερμηνέων.

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________