_______________________

 

 

             


 Ο Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ «ανοίγει την πόρτα» των Μουσείων στα άτομα
με προβλήματα ακοής 

Στις 16 Αυγούστου 2014 στο χωριό Δάρα του Ν. Αρκαδίας εγκαινιάστηκε το Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού
Δάρα Αρκαδίας. Η μόνιμη συλλογή του Μουσείου «Ι. Μπακόπουλος»... Διατηρεί προσωπική ξυλόγλυπτη
τεχνοτροπία και καθιστά τα αντικείμενα φορείς μηνυμάτων. Η σημασία της Μόνιμης Συλλογής έγκειται
στην ιδιαίτερη καλλιτεχνία καθώς ο Ι. Μπακόπουλος δημιούργησε θεματολογικά ξυλόγλυπτα με εγχάρακτα
και ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία. Τα αντικείμενα που πολλά φέρουν την υπογραφή του καλλιτέχνη επίσης δημιουργικά αποτελούν τον θεματοφύλακα για την πορεία του χωριού στο πέρασμα των αιώνων (Πηγή: http://www.dara.gr/)

Αξιοσημείωτο είναι ότι το συγκεκριμένο μουσείο προσφέρει σε άριστο βαθμό, ύστερα από μελέτη και σχεδιασμό, δυνατότητα πρόσβασης και μετακίνησης μέσα στο χώρο, ατόμων με κινητικά προβλή-
ματα καθώς και ατόμων με προβλήματα όρασης
. Στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας του μουσείου
για την προσβασιμότητα ανθρώπων με αναπηρία, o Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ υποστήριξε την προσπάθεια
των ανθρώπων του Μουσείου Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδία, με τη διάθεση οπτικοακουστικού υλικού
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
.
Η σχετική μαγνητοσκοπημένη προβολή προσφέρει στον ανήκοο επι-
σκέπτη δυνατότητα πληροφόρησης, καλύπτοντας τη θεματική του μουσείου που αφορά στις προφορικές
παραδόσεις του χωριού.

Το Κέντρο μας ευχαριστεί θερμά το Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδίας για την ευκαιρία που
του δόθηκε. Συμμετέχοντας στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας πιστοποιεί για ακόμη μία φορά την ταυτό-
τητά του: «Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

 

 

 

                                     

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________