_______________________

 

 

             


ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ... και κερδίζουμε ένα εκπαιδευτικό επίπεδο!!!

Μαθήματα διάρκειας 3 ωρών, 2-3 φορές την εβδομάδα.
Δηλώστε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας στη Γραμματεία του Κέντρου μας,
προκειμένου να συσταθούν άμεσα τα τμήματά μας με τη δυνατότητα
προσαρμογής στο δικό σας πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία
της σχολής στο 210 777 6213

 

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________