_______________________

 

 

             

"Ει γαρ κενσμικρόν κατά σμικρόνκαταθείο, και θαμάτούτ΄ έρδοις, μέγα και το γένοιτο"
(αν καταθέτεις λίγα - λίγα και αυτό κάνεις ακατάπαυστα, θα πετύχεις μέγα έργο)
Ησίοδος (αρχαίος σημαντικός ποιητής, μετά τον Όμηρο)

Με αυτό το απόσπασμα, για την αξία της αποταμίευσης, στην είσοδό του, μας υποδέχτηκε
το Ιλίου Μέλαθρον (της Τροίας Μέγαρο), η κατοικία του Ερρίκου Σλήμαν,
το Νομισματικό - Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών.

Ένα Μουσείο που λίγοι από μας γνωρίζουμε και ακόμη λιγότεροι έχουμε επισκεφθεί.
Με τεράστια ιστορία και σπάνια εκθέματα. Το μεγαλύτερο σε συλλογές παγκοσμίως.

Ευχαριστούμε τους μαθητές και τους φίλους του Κέντρου μας, που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα. Ήταν μια σημαντική εμπειρία.

Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να τη ζήσετε κι εσείς…
 


     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________